Stadsforum om grönt urbant

18 mars 2021

Urbio, via Mattias Gustafsson, medverkade på Eskilstuna kommuns öppna föredragsserie Stadsforum om stadens grönska, om hur vi kan ta hävarm på landskapet när vi bygger våra städer, småorter och byar, samt hur vi kopplar samman urbana landskap med grönstrukturens hjälp. Tack för bra arrangemang, Eskilstuna! Initiativ som dessa underlättar en vital diskussion om stadsbyggnad.