Stadsfiske grundar naturinsikter

2 juni 2020

I Urbios senaste idéprojekt undersöks möjligheten att locka fler stadsbor till fiske genom ordnade platser längs strandlinjer i stadslandskapet. Detta för att ge fler kunskap och förståelse kring hur livet i vattnet fungerar och hur avgörande det är att vi människor är rädda om vårt vatten. Läs hela artikeln här>