SMHI om GYF i Sjöfallet

27 februari 2020

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, skriver i en kunskapsbank med goda exempel om Kvarteret Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden. Artikeln är en fördjupning kring GYF (grönytefaktor) som redskap för grönare städer och klimatanpassning. Läs hela artikeln här>