Läs URBIO’s krönika med kritik om hur bilen, och inte människan, kommit att bli dimensionerande i dagens stadsplanering. Kanske är ända sättet att nå mindre bilåkande i våra städer att bilen inte är parkerad precis utanför entrén? Läs mer på Hållbarstad.se >