Nu äntligen fortsätter URBIO projekteringsarbetet med kv Påsen 8-10 i den södra delen av Hammarby Sjöstad! Spännande dagvattenlösningar, multifunktionella lokalgator och två prunkande gårdsrum med sinsemellan skilda karaktärer ingår i stadsbyggnadsprojektet.