Nordeuropas första regnpergola finns nu i Hökarängen! URBIO har tagit fram konceptskisser åt Stockholmshem/Hållbara Hökarängen. Regnpergolan leder takvattnet till bevattningscisterner som också fungerar som sittmöbler. Genom handpumpar görs vattnet tillgängligt till odlingen intill.