Urbant friluftsliv vid Riddarfjärden

Idéprojekt: Riddarparken

Kategori: Idé & forskning, Offentlig miljö
Skede: Landskapskoncept och förslagsskisser 2017
Uppdragsgivare: Självinitierat
Area: 1 ha

Ett Riddarparken med full vattenkontakt i bästa kvällssolsläge skulle ingjuta nytt liv i en blind fläck på Stockholmskartan. Riddarholmens kajer blir en blågrön stråkpark på temat Det urbana friluftslivet. Riddarparken kopplas samman med Södermalm och Kungsholmen via nytt cykelstråk och hållplats för båtpendeln. Ett bryggsystem länkar kajnivån med vattenspegeln och möjliggör för människor att uppleva Riddarfjärden på riktigt nära håll. Fem hårdprogrammerade sociala noder som alla på olika sätt anknyter till temat urbant friluftsliv kopplat till läget vid vattnet och kvällssolen. De fem dragarna handlar om att få stadsborna att ta sig hit till Riddarparken för aktiviteter som att fiska, grilla, bada, naturskåda och ge sig ut med olika vattenfarkoster.