Upptäckarlusta på museitorg

Sörmlands Museum och Magasin, Nyköping

Kategori: Lek & lär, Gator & torg, Park & natur
Skede: Programhandling och projektering 2013-15, färdigställt 2018
Uppdragsgivare: Partneringprojekt Sörmlands Läns Landsting / NCC
Team: Carlstedts Arkitekter
Area 16 000 m²

Sörmlands museum och magasin ska visa upp Sörmlands historia genom att lyfta fram personerna bakom föremålen och hantverken från bygden. Detta avspeglas även i museitorget som maxat pedagogisk upptäckarlusta med kontemplativa värden. Torgytan ger plats för större evenemang där stålstrukturer skapar rumslighet och kan användas för utomhusutställningar. I byggverkstaden kan besökare i olika åldrar delta i lekfulla aktiviteter medan odlingsplatsen uppmuntrar till att ta del av naturens fenomen. En ”minnenas trädgård” huserar växter med personliga historier som donerats av Sörmlandsborna själva.

Foto: Jansin & Hammarling

Foto: Jansin & Hammarling

Foto: Jansin & Hammarling

Foto: Jansin & Hammarling

Foto: Jansin & Hammarling

Foto: Jansin & Hammarling

Foto: Jansin & Hammarling