Taklandskap med spa och vildmark

Brf Täppan, Södermalm

Kategori: Leva & bo
Skede: Programskisser och projektering 2015-17, färdigställd 2017
Uppdragsgivare: Brf Täppan
Team: Axeloth Arkitekter
Area: 1 000 m²

I samband med påbyggnad med 14 nya radhus på ett lamellhus från 1961 i Södermalms gamla bryggarkvarter anlades högst upp en för alla boende i huset gemensam takträdgård. Från taklandskapet här är milsvid utsikt ut över omgivningarna. Konceptet är enkelt: i mitten av den långsträckta takträdgården är det mer ”ordnade” – med utekök, långbord, orangeri, odlingsbänkar och spaavdelning med bastu, medan den mer ”vilda” naturkaraktär återfinns i ändarna i form av ängsmarker med gömda solmöbler. Tanken är att det ska gå att hitta rumsligheter både för mer sociala aktiviteter och platser med avskildhet – allt i en grönskande inramning.

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson