Svämbar stadsstruktur i arktiskt klimat

Forskningsprojekt: Vassara-Sandviken, Gällivare

Kategori: Idé & forskning, Stadsbyggnad
Skede: Naturvårdsverket-finansierat FoU-projekt 2017-18
Team: Warm in the Winter
Expertråd: LTU (medborgardialoger), SE Landskap/SLU (dynamisk växtgestaltning), Enetjärn (naturvärdesanalyser), Structor (geohydrologi)
Uppdragsgivare: Egeninitierat / Gällivare kn
Area: 92 ha

I arkitekturforskningsprojektet ”Strandnära byggande i arktiskt klimat” undersöks en rad olika aspekter på hur innovativa hållbarhetslösningar anpassat för arktiskt klimat kan sättas samman för ett stadsutvecklingsområde. Området, som ligger i direkt anslutning till Gällivares stadskärna, har fina rekreativa värden men översvämmas regelbundet. Rapporten behandlar hur snöupplag, stigande sjövatten och smältvattnet i nya, meanderande bäckar, kan ges plats mellan bebyggelseklustren. Också olika årstidsbeoende sätt att röra sig genom landskapet utforskas, på vägbankar längs strandlinjen och tvärs myrar på spänger, till olika typer av målpunkter i form av friluftsnoder.