Stadsdelspark med testbädd för lekotoper

Hjälmarviksparken, Norra Ormesta, Örebro

Kategori: Lek & lär, Park & natur
Skede: Förslagshandling 2020-21, uppföljning byggtid (platsspecifik byggprocess) 2021
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Area: 40 000 m² (20 000 m² ny park och 20 000 m² tillägg i skogsmiljö)

Lekotopidén har varit grundläggande för utformningen av denna nya stadsdelpark i Örebro, och parkens gestaltning har vuxit fram tillsammans med framtagandet av vägledningen för Lekotoper och prövar dess idéer genom fullskaliga miljöer för lek. Parken innehåller lekotoper från vattenlandskapet, skogslandskapet och trädgårdslandskapet. Parkgestaltningen utgår från en rad tydliga rumskoncept, som alla har olika naturkaraktär, skala och upplevelsevärden. Dessa landskapsrum, som stranden, lekbäcken, ängskullarna och kojskogen, har sedan vävts samman till ett naturlikt park- och leklandskap. Parken har en naturbaserad uppbyggnad, som är tydligt gestaltad, men ändå påminner om naturen i form, material och detaljrikedom.