Stadens vatten återtaget

Grönblåa stråk i Rotebro

Kategori: Park & natur
Skede: Gestaltningsförslag Vision Rotebro 2015-2016
Uppdragsgivare: Sollentuna kommun
Area: 24 ha

I ett kraftigt expanderande Rotebro finns stor potential att tillvarata och tillgängliggöra stadsdelens olika attraktiva vattenspeglar. Genom att förena sociala aspekter med urbana ekosystemtjänster i gestaltningen skapas en god värdeutväxling. Området har delas in i tre tematiska stråksegment som artikulerar upplevelserna under promenaden längs med de olika vattenrummen. Varje sekvens innehåller en samlande nod kompletterat med mindre platser. Temat på stråksegmenten är skördeglädje (Odlarplatsen), leklusta (Asplekplatsen) respektive kontemplativt strandliv (Strandgipen). Här förenas udda kombinationer av programmering, vilket i sin tur alstrar folkliv och oväntade möten.