Sol, vind och vatten i NDS

Stadsutvecklingsidéer Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Kategori: Stadsbyggnad
Skede: Förslagsskisser i inbjuden tävling
Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stad
Team: Kjellander Sjöberg Arkitektkontor, Urban Minds, Iterio och Ekologigruppen
Area: 160 000 m²

Från skärgårdslandskapets landformer, via kungliga jaktmarker till ett energiernas stadslandskap. Kring Bobergs allé, som är den urbana pulsådern som sträcker sig ända ned till Ropstens pendlarhubb, reser sig täta och bitvis högresta stadskluster. Gränssnittet mellan vatten och stad utformas för att på olika sätt optimera social interaktion, multiaktiviteter och biologisk mångfald. I förlängningen av Gasverksområdets produktionslinje med dess nya kulturverksamheter skapas ett mikroklimatoptimerat stadsrum: Energiparken. Här har kolvätena i den forna petrokemiska energiutvinningen ersatts symboliskt med framtidens energislag; sol, vind och vatten.