Kreativa Nobelberget vidareutvecklas

Stadsutveckling Nobelberget, Nacka

Kategori: Gator & torg, Leva & bo, Stadsbyggnad
Skede: Programarbete 2017, system- och bygghandling 2018-
Uppdragsgivare: Atrium Ljungberg, TL Bygg
Team: White arkitekter, How arkitekter, Brunnberg Forshed
Area: 37 000 m²

I gränslanden mellan Hammarby Sjöstad och Sickla ligger det forna industriområdet Nobelberget vilket nu genomgår en omfattande stadsutveckling. Här ska, när hela området är färdigutvecklat, finnas 550 nya bostäder, nya kontorslokaler i den gamla Formalinfabriken, förskola i den före detta Panncentralen samt verksamheter i bottenplan i strategiska lägen. Urbio ritar bland annat det nya Sicklastråket och Nobelparkens entréområde med ny lekplats, gator, bostadsgårdar, förskolegård och torgytor. Stort fokus i gestaltningsarbetet ligger på att väva in urbana ekosystemtjänster och att bidra med en platsunik hemkänsla. All den kreativa anda som frodats på Nobelberget med dess alla kulturella evenemang under några år ska nu arbetas in i den nya stadens platser och stråk.