Rundlat innovationscenter på Hagaplan

Kvarteret Forskaren, Hagastaden

Kategori: Hälsa & vård, Gator & torg
Skede: Programhandling 2020, bygghandling 2021-22, färdigställt 2024
Uppdragsgivare: Zengun Group AB
Area: 4 800 m²
Team: 3XN Architects

Kvarteret Forskaren, är ett nytt center för innovation inom liv och hälsa mitt i Hagastaden, där forskning, näringsliv, akademi och allmänheten har möjlighet att mötas. Här har Urbio arbetat både med omgivande entréytor i samspelet med omgivande gator och torg, atriumgården samt takterrassen. Den svenska naturen har varit inspiration till gestaltningen, vilket varit vägledande i materialvalen. På marknivån återfinns både ytor för uteservering, allmänna sittplatser på murar ut mot torgyta, planteringsytor och trapplopp. Takterrassens vistelseytor omges av stora planteringar fyllda med inhemskt växtmaterial. På taket finns också ytor där byggnadens restaurang odlar. Projektet har omfattats av idogt hållbarhetscertifieringsarbete och är så väl WELL-certifierat som LEED-certifierat - på högsta möjliga nivå!