Platsväveri Saltängen

Kajstråk i Inre Hamnen, Norrköping

Kategori: Gator & torg
Skede: Förslagsskiss inbjuden tävling 2015
Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun
Area: 17 ha

De gamla industriområdena med hamnverksamhet längs Motala Ström i den östra delen av Norrköping står inför omfattande stadsutveckling. Urbio har föreslagit en gestaltning för kajstråken och en strategisk process som båda hämtar inspiration från den lokala textilproduktionen – ”att spinna en plats; att väva en stad”. Receptiva ytor och platssländor spinner processer med olika tematik på kajernas tre delområden. Magasintorget, närmast det kommande resecentret, är den mer urbant hårdgjorda platsen. Parkkajen får stadsmässig grönska, medan Saltängsbryggorna längst i öst ges en mer vild inramning. Ett kit för evenemang över året med brukarmedverkan har också tagits fram för området.