Ny årsring i Sjöstan

Kv Påsen 7-10, Hammarby Sjöstad

Kategori: Leva & bo, stadsbyggnad
Skede: Underlag till samrådshandling 2014, bygglov 2017, färdigställt 2019-
Uppdragsgivare: Skanska Egna Hem, IKANO Bostad
Team: ÅWL, Nyréns
Area: 17 000 m²

Hammarby Sjöstad växer med en ny årsring i de södra delarna. Här samsas nya och äldre byggnader med shared space-gränder och lummiga gårdar. Gårdarna är planterad med flerskiktad grönska och hyser en rad spännande platser att vistas på och att vara aktiv på olika sätt. Här finns grillplatser, lekutrustningar, olika former av möblerade platser samt frukt och bär. Gårdsrummen vetter mot ett genomgående gångstråk i norr som bildar ett informellt sätt att röra sig på genom stadsbygden.