Hamnlandskap med nio liv

Inre hamnen, Visby

Kategori: Gator & torg
Skede: Programskisser
Uppdragsgivare: Region Gotland
Team: Ahlqvist Almqvist, Andreas Forsberg
Area: 8 ha

Gestaltningsförslaget tar sin utgångspunkt i hamnmiljöns karaktär som värdeskapande kontrast till den täta Hansastaden. Konceptet bygger på fem grundelement: vattnet, golvet, ‘stepping stones’, platserna och grönskan, vilka kuggar i varandra i olika kombinationer. Nio nya platsbildningar injicerar liv på teman: Hamnliv, Båtliv, Torgliv, Badliv, Naturliv, Gör-det-själv-liv, Sportliv, Konstliv och Fiskeliv. De nya mötesplatserna tillför tematiska målpunkter som erbjuder småskalighet och goda mikroklimat för att locka fler till utevistelse.