Naturskönt läkande arboretumtorg

Karsuddens Sjukhus, Katrineholm

Kategori: Gator & torg
Skede: Förslagsskisser och projektering 2012-2015, färdigställt 2017
Uppdragsgivare: Sörmlands Läns Landsting, Skanska
Team: Carlstedts Arkitekter
Area: 12 ha

Biofila värden och utemiljöns positiva inverkan på hälsa har varit utgångspunkter vid gestaltningen av utemiljön vid om- och tillbyggnaden av Karsuddens sjukhus. Den rättspsykiatriska vårdinstitutionen har fått ett antal nya promenadgårdar med fokus på rekreativa värden. Den nya huvudbyggnadens funktion har infogats i den befintliga parkmiljön inklusive omdisponering av parkeringar och gångstråk i sjukhusets omgivningar. Arboretumtorget vid huvudentrén har artrika trädplanteringar som tillsammans med torggolvets vegetationsfogar, konstnärligt gestaltade trädskydd samt vattenkonst ger platsen en naturskön identitet.