Naturinspirerade platsinterventioner

Idéprojekt: Mulmorglar, Tjärnmaneger och Bärvoljärer m fl

Kategori: Idé & forskning, Offentlig miljö
Skede: Idéskisser
Uppdragsgivare: Självinitierat

Under varje stadslandskap gömmer sig ett gammalt natur- och kulturlandskap och skrapar man på ytan kan den forna naturen åter spira. Det är den grundläggande tanken bakom detta idéprojekt. Genom att identifiera de underliggande natursystemen och systematiskt förstärka dessa med lokalanknutna, biotopspecifika platsinterventioner kan en mer robust grönstruktur växa fram som både förhåller sig till det som varit men också visar en mer urban men samtidigt grön väg framåt. Platsinterventionerna i idéprojektet tar sin utgångspunkt i Stockholms centrala delar och är i tur och ordning: Mulmorglar (eklandskapet), Åsängar (torrängar på Stockholmsåsen), Vaseskär (Mälaren/Saltsjön), Tjärnmaneger (fuktängen) och Bärvoljär (hagar och dungar).