När digitala och analoga lekmiljöer hybridiserar

Forskningsprojekt: DigiFys - Digitala och fysiska lekmiljöer

Kategori: Idé & forskning, Läromiljö
Skede: Steg 3 Innovationer för ett hållbart samhälle, Vinnova
Uppdragsgivare: Vinnovafinansierat forskningsprojekt
Team: KTH, UU, SLU, Tibro, Nordic Parks, Tom Tits, NCC, Örebro kommun.

Det Vinnovafinansierade projekt Digitala och fysiska lekmiljöer (DigiFys) syftar till att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggs in i den fysiska gröna lekmiljön för att inspirerar barn att bli mer fysiskt aktiva. Projektet utforskar lekkonceptet DigiPlayScape, baserat på forskning om vad som ger högt lekvärde, som ett alternativ till traditionell lekplatsutrustning, och är tänkt som katalysator för att naturinspirerade lekmiljöer med högt lekvärde byggs i större utsträckning. Tre testbäddar har uppförts i steg 3, på Tom Tits, Södertälje och i Brickebacken och Vivalla i Örebro kommun.

Foto: Karin Andersson

Foto: Karin Andersson

Foto: Karin Andersson

Foto: Karin Andersson