Myllrig gårdspark på motorväg

Rinkebyterrassen, Järvafältet

Kategori: Leva & bo
Skede: Förslagshandling 2013-15, systemhandling 2015, förfrågningsunderlag 2017, färdigställt 2020-21
Uppdragsgivare: Alm Bostad, SMÅA, ByggVesta
Area: 21 200 m2

I skärningspunkten mellan Rinkebystråket och E18 ligger Rinkebyterrassen. Projektet består av ett kluster av byggnader som formerar en linsformad gårdspark. Projektet ligger på en överdäckning av motorvägen som möjliggör att Rinkebystråket kan ansluta till Järvafältets rekreationsmarker. Urbio har gestaltat och projekterat utemiljön på privat fastighetsmark. Gårdsmiljön är sammansatt av större gräsytor och mindre rumsligheter för lek och samvaro. Större pergolaplatser med grillmöjligheter bjuder in till vistelse. Växtmaterialet är blommande, doftande och många gånger ätbart.