Gårdsrum i tegel med uteserveringar

Stockholmsverken, Södermalm

Kategori: Gator & torg
Skede: Programskisser, projektering 2017-18, färdigställs 2019
Uppdragsgivare: AMF Fastigheter
Team: Equator arkitekter
Area: 3 600 m²

En serie gårdsrum i Rosenlundsområdet öppnas upp mot omgivande gator och bjuder in till rörelse. Här aktiveras bottenplan i byggnader och restaurangverksamheterna ges möjlighet till hela torgytor för sina uteserveringar. De olika gårdarna får olika karaktär, från den glam-rockiga terrassen, via den soul-inspirerade innergården, till det hiphopiga stråket med urban puls. Ny grönska kilas in i ytor med murade element. Golven i stråket utförs i återbrukad betongmarksten medan uteserveringarna möbleras upp på mönsterlagda mattor av hårdbränt marktegel. Gårdarna får också stjärnströdda belysningsnät med stora, svävande ”månar”.