Livfull stadsmiljö uppdaterar Bredholmstorget

Kvarteret Måsholmen, Skärholmen

Kategori: Leva & bo, Gator & torg
Skede: Utredningsskisser och samrådshandling 2018, systemhandling 2018, bygglov 2021, förfrågningsunderlag 2023
Uppdragsgivare: Stockholmshem/EBAB Projektutveckling
Area: 4 000 m²

Mitt i centrala Skärholmen har ett 23 våningar högt kontors- och bostadstorn dykt upp! Stadslivet på platsen kommer påtagligt intensifieras då byggnaden innehåller drygt 100 hyresrätter, kulturlokaler samt bostadsbolaget Stockholmshem hitflyttade huvudkontor. Urbio har ritat torgytor med ny stadsgrönska, ny generös takterrass med mötes- och vistelseytor för de boende och arbetande, samt ett biotoptak. Byggnaden ramas in av planteringsytor omfamnade av platsgjutna murar av betong. Mönstret på torgytorna tar upp byggnadens grid-struktur, och kontrasteras med prunkande planteringar och organiska tillika färgstarka konstverk.