Knicksande kontraster i Knivsta

Tegelparken, Knivsta

Kategori: Leva & bo, Gator & torg
Skede: Förslagshandling 2017, bygghandling 2019, färdigställt 2021
Uppdragsgivare: Wåhlins Fastigheter
Team: Utopia arkitekter
Area: 6 400 m²

I centrala Knivsta växer det så det knakar. Här har Urbio ritat utemiljön i och kring ett storgårdskvarter med tegelbyggnader inspirerad av äldre industriarkitektur. Här kontrasteras de hårdgjorda förgårdstorgen vända mot omgivande gator mot ett spatiöst gårdsrum i kvarterets innanmäte. Knicksande tegelmurar i sitthöjd organiserar både torgen och mötesplatserna inne på gården. En generös gräsmatta med plats för spel och picknickande utgör gårdsrummets kärna med möblerade mötesplatser och undangömd lek i den omgivande grönskan.