Industriell karaktär på innergård

Gårdsupprustning, Apotekaren 22, Norrmalm

Kategori: Gator & torg
Skede: Programhandling 2011, projektering 2012, färdigställt 2013
Uppdragsgivare: Fabege
Team: Megaron Arkitekter
Area: 2 200 m²

På en innergård mitt i Stockholms innerstad, vid bland annat Björn Borgs nya högkvarter och showroom, sker en omfattande upprustning. Gården ska fungera både som entréplats och tittgård och har fått ett formspråk hämtat från flygplatsernas start- och landningsbanor. Rörelsestråk anordnas med piktogramliknande pilar, parkeringsplatserna markeras med svarta geometrier, medan cykelparkeringar får specialritade ställ i stål. Marken på gården delas upp i olika fält av densiphalt och gjutasfalt. Mitt på gården ordnas en grönskande oas med sittplatser för fikande kontorsarbetare.