Idrottsparken som rörelseglädjespridare

Larslunda IP, Strängnäs

Kategori: Park & natur, Gator & torg
Skede: Visions- och programarbete
Uppdragsgivare: Strängnäs kommun
Area: 17 hektar

Larslunda idrottsplatsen gestaltas för att bli inbjudande och locka till användning, även för människor i stadsdelen som kommer dit spontant eller föräldrar och syskon som följer med personer som utövar sporter i organiserade former. Platserna för spontanidrott varvas med idrottshallar och sportplaner för att uppmuntra till rörelseglädje och vardagsmotion. På det centrala torget i hjärtat av idrottsplatsen finns plats för temporära aktiviteter som marknader, cuper, festivaler och evenemang. En ny motionsslinga anläggs i den betade hagmarken i områdets norra del, och länkar samman en rad brynplatser i olika storlekar. Här finns både naturlek med picknickplatser med bänkbord och eldstäder.