Hemma i det blågröna!

Östra Sala Backe etapp 2, Uppsala

Kategori: Leva & bo
Skede: Förslagshandling 2015, systemhandling 2017, bygghandling 2018, färdigställt 2021
Uppdragsgivare: ByggVesta
Team: Utopia arkitekter
Area: 3 900 m²

Projektet Östra Sala Backe etapp 2 omfattar nybyggnation av hyresbostäder med underliggande garage i östra delarna av Uppsala. Gårdsmiljön rymmer flera mötesplatser, lummig växtlighet och öppna gräsytor. Genom gårdens mitt löper ett centralt stråk med kopplade samlingsplatser av träterrasser och mindre pergolor. En större berså med långbord och grill ligger mitt på gården, liksom en inramad lekplats. Vegetation i flera skikt med växlande karaktärer över året ger skydd åt privata uteplatser. I utkanten av gården finns ett pärlband av regnträdgårdar förbundna med ränndalar som ramas in av en variation av buskar och träd.