Förskolegård med de fem elementen

Förskola Pilen, Igelboda, Nacka

Kategori: Lek & lär
Skede: Skisser och projektering under 2011, färdigställt 2012
Uppdragsgivare: Nacka kommun
Team: Snidare Arkitekter AB
Area: 6 400 m2

Urbio har gestaltat lekmiljön kring en ny Reggio Emilia-inspirerad förskola med fem avdelningar. Förskolegården är uppdelad i tre zoner som tar tillvara på stimulansbehoven hos barnen i olika åldrar. Närmast huset är småbarnslek som övergår i en redskapszon som följs av en rörselsezon i vildare naturmiljö. Förskolegården kompletteras med växtlighet som ger lövskugga och lekvärden. Fem olika samlingsplatser är spridda över gården med de fem elementen som tema; jord, luft, vatten eld och rymd. Tak- och dagvatten leds mot en intilliggande våtmarksskog.