FLOW – en stadspark flödande av liv

Victoria-parken, Kungens kurva

Kategori: Park & natur
Skede: Tävlingsförslag 2022
Uppdragsgivare: Bostadsutveckling Kungens Kurva AB
Area: 15 600 m2

En prunkande och livfull park-oas på temat ’Flow’ var Urbios förslag i den inbjudna tävlingen för ny stadsdelspark i Victoria Kungens kurva. Parkens gestaltning byggde på en gradient från den urbana delen med orangeri och spegeldamm i norr till de mer vilda delarna med naturlekplats och utkikstorn i söder. Parkens innehåll grundades på flöden av olika slag, människor, djurliv, växtlighet, dagvatten och variationer i landskapsrummet över tid. Ett bärade gestaltningsgrepp var att genomgående arbeta med kristallina former som kom igen i utformningen av möbler, skyltar, lekelement och olika typer av faunadepåer.