Fackverk och lundrabatter i NDS

Äril - Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Kategori: Leva & bo
Skede: Underlag till samrådshandling 2013, projektering 2015-2017, färdigställt 2019
Uppdragsgivare: Tobin Properties, Einar Mattsson Projekt
Team: Semrén Månsson, Varg Arkitekter
Area: 7 000 m²

Kvarteret ligger placerad mellan park och shared space-gränd med fin vattenkontakt längs med Husarviken i norr. Gårdsrummet korsas en genomgående promenad och har en utsläppsgård för en förskola i bottenplan. Utformningen tar fasta på platsens kontraster mellan industrihistoria och den omgivande djurgårdsnaturen med ädellövskog och vattenmiljöer; konkretiserat i en grön-blå ram med stålinfattning. Utemiljön berikas med landskapselement som trädgallerier, fackverkspergola, regnträdgårdar och lundvegetations-inspirerade planteringar.