Entrépark i Gubbängen

Knektparken, Gubbängen

Kategori: Park & natur
Skede: Programskisser 2017, förfrågningsunderlag 2019, färdigställt 2020.
Uppdragsgivare: Exploateringskontoret, Stockholms Stad
Area: 2 400 m²

Knektparken ligger strax intill Gubbängens tunnelbana och bildar en grön länk mellan boendekvarter och centrum. I samband med uppförandet av två nya byggnader för studentboende fick Urbio i uppdrag att rita upprustningen av parkmarken. Gestaltningen utgick från att göra små men tydliga tillägg; täta trädkluster och perennplanteringar kantade av hallonröda planteringsräcken som entrémarkörer, en större picknickplats och en smitstig i stenmjöl som vindlar mellan synliga berghällar. Material- och formpaletten inspirerades från områdets 40-talskaraktär, och färg på detaljer och växtlighet går från karminröd till rostrosa likt fasadernas puts.