Demokratisk stadslivskatalysator

Idéprojekt: Bottom up - en trädpaviljong!

Kategori: Idé och forskning
Skede: Bidrag till den kollaterala utställningen ’Forests of Venice’, Venedig-biennalen 2016
Initiativtagare: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Samarbetspartners: Folkhem, Svenska Institutet
Utställningskurator: Jan Åman, A-house

BottomUp är en demokratisk stadslivskatalysator i ett expanderande Venedig, som samtidigt bjuder naturen tillbaka in till staden. Genom att vända på det lokala Portico-elementet inklusive dess pålar ned i sanden, uppdagas Venedigs innovativa grundläggning. Samtidigt avslöjas också Venedigs exploatering av naturresurser i andra regioner, då hela skogar fälldes för Venedigs grundpålar. Själva paviljongen består av verkstad och bibliotek, med en rekreationspark på taket med välkommen trädskugga. Bland de levande träden tronar hålträdsstoder, som representerar alla de träd som aldrig fick bli veteranträd på andra håll runt Medelhavet. Ett vädersegel samlar solenergi, dagg och regn till takträdgården och verksamheterna.