By-gläntan – sörmländskt, naturanpassat

Bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, Katrineholm

Kategori: Stadsbyggnad, Leva & bo
Skede: Strukturskisser 2013-2014
Uppdragsgivare: Katrineholms kommun
Area: 30 000 m²

Den nya by-bebyggelsen är på klassiskt sörmländskt manér placerat i naturskön tallskog i en sydvänd sluttning. Strukturen är utformat som en flockblomma och öppnar upp mot de öppna fälten i sydväst, där stigar kopplar på ett publikt rekreationsstråk i brynet. Byn i gläntan består av 35 nya bostäder med framtida möjligheter till att bygga ut och omfattar både friliggande villor och flerfamiljshus/radhus. Bebyggelsen ramar in en inre mötesplats med flexibla ytor för lek, odling och samvaro. Även bygatan är en del av det gemensamma uterummet med plats både för bollspel och lekar och ytlig dagvattenhantering.