Ängsmarker och sumpskog på bostadsgård

Kv Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden

Kategori: Leva & bo
Skede: Gestaltningsprogram, systemhandling 2011-2012, projektering 2014-2016, färdigställt 2017
Uppdragsgivare: NCC Boende, Byggnadsfirman Viktor Hanson, Wallenstam, SSM Living
Team: Brunnberg och Forshed, JOLIARK, Vera Arkitekter, Arkitema
Area: 7 600 m²

I Stockholms nya ekologiska stadsdel NDS formger URBIO ett storgårdskvarter. Klimatsmart bebyggelse med spännande arkitektur är i symbios med grönskande innergårdar med hög grönytefaktor. Dagvatten ses som en resurs och gynnar fukt- och skuggvegetation i en sumpskogsinspirerad ekdunge i ett av gårdsrummen. I det andra gårdsrummet finns en ängsyta och en körsbärslund med hängmattor. Sittskulpturer på gården fungerar även som mulmdepåer för vedlevande skalbaggar. Holkar på fasader ger husrum åt fåglar och fladdermöss. Uppe på taken finns både gemensam terrass och privata uteplatser, biotoptak, sedum och solcellspaneler.