Platsspecifikt i Högsbo

21 april 2023

Det platsspecifika är utgångspunkten för gestaltningen av den nya stadsdelsparken i Högsbo, Göteborg. Platsen är idag kuperad och vegetationstät naturmark full av små naturhändelser där platser nu ska tillskapas för de framtida boende i stadsdelen. Beställare är Exploateringsförvaltning i Göteborgs stad och projektet är ett samarbete med konstnärerna Karin Lindh och Kalle Bern via Göteborg konst.