Parallellt uppdrag för Kromet

5 november 2019

Urbio har i team med Sunnerö arkitekter och Cowi valts ut att delta i det parallella uppdraget för Kvarteret Kromet i Göteborg. Projektet är en del av Centralenområdet där kommersialla lokaler, arbetsplatser och bostäder för omkring 25 000 människor kommer utvecklas de kommande 15 åren.