Om lekotoper i Utemiljö!

9 juni 2021

I det senaste numret av branschtidningen Utemiljö uppmärksammas Urbios arbete med lekotoper, ett Vinnova-finasierat forskningsprojekt som nu är i slutfas. Idéerna kring lekotoperna anammas nu i projekt i Örebro. Haffa ett ex av tidningen Utemiljö och äs hela artikeln där Emma Simonsson, Urbio, intervjuas om naturbaserade laklandskap!