Om medskapande i staden

27 maj 2019

Urbio via Emma Simonsson talar på Stockholm Urban Forum som går av stapeln den 28/5 på Subtopia, Botkyrka. Det övergripande frågeställningen handlar om hur co-creation bland olika aktörer och sektorer som aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 i Stockholmsregionen. Låter det intressant – läs mer här>