Enkla åtgärder i stadsmiljön kan få staden att fungera som en viktig refug för många av de vilda biarterna. Genom att synliggöra bina i staden kan kunskapen om binas betydelse leda till att vi i högre grad efterfrågar hållbar matproduktion. Läs URBIOs artikel på Hållbarstad här >