23 maj 2019

Strukturplan norra Visborg

Nu inleds arbetet med att ta fram gestaltningsprinciper för landskapet i de norra delarna av den framväxande stadsdelen Visborg på Gotland, i samarbete med Ahlqvist Almqvist. Här kommer tre olika typer av natur samspela med den nya bebyggelsen inklusive dagvattendammar och översilningsängar.