11 mars 2014

Stadsförnyelse i Gustavsberg

På uppdrag av IKANO Bostad ritar nu URBIO på gårdslandskapet i ett nytt stadskvarter om ca 50 lägenheter i den anrika porslinsfabriksmiljön i Gustavsberg. Totalt kommer cirka 1400 lägenheter att om- eller nybyggas i fabriksområdet.