25 november 2019

Hög tid för klimatfrågan

Urbios initiativ till rundabordssamtal för fristående LA-kontor har uppmärksammats i det senaste numret av Arkitekten. Syftet med rundabordssamtalen är att genom interkollegial samverkan sporra varandra för att komma längre snabbare i klimatfrågan och att bli spjutspets när det kommer till landskapsdelarna av bygg- och anläggningsbranschen. Läs artikeln här>