22 oktober 2020

Sicklastråket under anläggande

Nobelberget är genom sitt läge mellan Sjöstan och Sickla en viktig länk för att tajtare knyta samman Nacka med Stockholm stad. Här har Urbio ritat och projekterat ett levande stadsstråk med torg, lekfunktioner och platsbildningar, synliggjort dagvatten och stadsträd i skelettjordar. Fantasiskt roligt att följa hur miljöerna nu alltmer tar fysisk form!