26 februari 2020

Om stadsparker och skyfall

I Urbios senaste artikel på hållbarstad.se sammanfattas erfarenheter och reflektioner efter arbetet med att skyfallsanpassa Rålambshovsparken på Kungsholmen. Ett av budskapen är vikten av att tillskapa väl tilltagna stadsparker i stadslandskapets lågpunkter. Läs hela artikeln här>