11 oktober 2018

Om kurtorg & torgkuratorer

I Urbios senaste idéartikel på Hållbarstad.se skriver vi om hur behoven för Homo ludens, den lekande människan, kan tillgodoses genom aktiverade torg. Genom bemannade kurtorg med möjlighet till med lån av utrustning och redskap inbjuds förbipasserande till lek och spel i det offentliga rummet. Läs hela artikeln här >