11 juni 2019

Mo-Bo – slutseminarium 12/6!

Dags för slutseminarium i forskningsprojektet Mo-Bo – arkitektur + hållbart resande. Under seminariet presenteras resultat och lärdomar från innovationsprojektet utifrån projektparters olika perspektiv; kommun (UpplandsVäsby), byggaktör (LaTerre), arkitekt (Theory into Practice + Urbio), tjänsteleverantör (Trivector) och forskare (SLU). Läs mer om seminariet här >