21 februari 2020

Landskapsarbete i Husby-Akalla

Urbio arbetar med flera bostadsprojekt i samband med utvecklingen av Husby-Akalla i västra Stockholm. Här planeras för ca 1400 nya bostäder, verksamheter, park, en nya skola med idrottshall och flera förskolor. Uppdragsgivare är Veidekke respektive Folkhem och arbetet under våren syftar till att ta fram underlag inför samråd.