27 april 2021

Illustrerade grönstrukturprinciper

Urbio har hjälpt Sollentuna kommun ta fram illustrationer för fyra olika planeringsprinciper för urban grönstruktur. Nu är kommunens digitala grönstrukturplan uppdaterade med materialet – in och ta del av hela arbetet här>