8 maj 2019

Härnösands urbana bäcklandskap

Urbio arbetar just nu tillsammans med WRS och Ecogain kring att hjälpa Härnösand att restaurera Gerestabäcken som rinner genom södra delen av staden. Målet är att minska riskerna för översvämning på kringliggande fastigheter, stimulera till mer rekreation och samtidigt gynna arter som öring och groddjur.